Broedende Velduilen in het veldmuizenjaar 2019

Romke Kleefstra (Sovon)

In 2014 zetten veldmuizen Friesland letterlijk en figuurlijk op de kop, met enkele tientallen broedende Velduilen in boerenland als gevolg.

In het voorjaar van 2019 herhaalden de muizen en de uilen dit huzarenstukje. Eind maart werd een eerste velduilennest gevonden en daarna volgden er tientallen, tot in juni. Nesten werden beschermd, jongen geringd en één volwassen Velduil kreeg een zender. Hoe succesvol waren de Velduilen in het boerenland, wat kwam er bij kijken ze te beschermen en wat te doen als dit fenomeen zich herhaalt? En wat betekent zo’n muizenuitbraak voor andere vogelsoorten?

Bekijk de trailer van zijn lezing op ons YouTube-kanaal.