Broedbiologie en overleving Bontbek- en Strandplevier

Van 1999 tot en met 2002 vond in opdracht van het RIKZ populatieonderzoek plaats aan  Bontbekplevier en Strandplevier in het Deltagebied. Het veldwerk, uitgevoerd in een groot aantal gebieden, richtte zich op reproductie, overleving, dispersie en emigratie. De gegevens zijn verzameld ten behoeve van een door RIKZ opgesteld populatiemodel.

  • Van Bontbekplevier werden 571 nesten gevonden. Het gemiddelde uitvliegsucces per seizoen bedroeg 0,48 jong per paar en nam af. 
  • Van Strandplevier werden 558 nesten gevonden. Het gemiddelde uitvliegsucces per seizoen bedroeg 0,29 jong per paar en vertoonde jaarlijkse schommelingen.
  • Voor de overlevingsanalyse van Bontbekplevier zijn 312 gekleurringde vogels gebruikt. De gemiddelde jaarlijkse overleving van juvenielen  (periode broedseizoenen 1999 tot 2002) bedroeg 32,1 ± 6,4%, tegen 74,1 ± 4,5% voor adulte vogels.
  • Voor de overlevingsanalyse van Strandplevier zijn 302 gekleurringde vogels gebruikt. De gemiddelde jaarlijkse overleving bedroeg 22,2 ± 5,9%, tegen 72,4 ± 5,0% voor adulte vogels.
  • Dispersie en emigratie zijn bij Bontbekplevier kleiner dan bij Strandplevier. Voor beide soorten geldt dat adulte vogels de minste dispersie en emigratie vertonen.


Contactpersoon: Bruno Ens bruno.ens@sovon.nl

Broedbiologische analyse van de Bontbek- en Strandpleviergegevens uit de Delta