Breeding performance of Lesser Black-backed Larus fuscus and Herring Gulls L argentatus carrying GPS-PTT’s, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2010

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2010/16

Auteurs: 

Boer P. de.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Engels