Foto: Harvey van Diek

Boomklever niet bang voor wat kou

Het is duidelijk te koud voor de tijd van het jaar, en dat alweer langer dan ons lief is. Tussendoor een dag met weinig wind en wat zon brengt echter heel wat zang teweeg.

In de stad zijn Turkse Tortel, Heggenmus en Groenling al flink op dreef. In de bossen is het nog vrij rustig, vooral in het naaldbos. Maar waar Boomklevers zitten, laten ze bij elke opklaring van zich horen. Een standvogel die gemakkelijk te inventariseren is in maart en april, en daarna veel stiller wordt.

Een soort ook die het goed doet in ons land. De derde broedvogelatlas zal de verdere uitbreiding documenteren vanuit de zware loofbossen op de hoge gronden naar de jongere bossen en parken in de lagere delen van het land.