BMP-Z (Broedvogel Monitoring Project - Zeldzame soorten)

Hoeveel soorten

Selectie van 147 in Nederland zeldzame of schaarse soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn er één tot zes soorten te verwachten.  Kies voor een inventarisatie van alle Z-soorten of selecteer één of enkele soort(en). Download hier de lijst met alle BMP-Z-soorten.

Aantal terreinbezoeken

Twee tot zes volledige bezoeken, afhankelijk van het habitat en de te onderzoeken soort(en).

Gebiedsgrootte

Niet kleiner dan 30 hectare en niet groter dan 1.000 hectare (anders opdelen in verschillende telgebieden). Vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot maken in verband met noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode maart-juni (of specifieke periode, als het om één soort gaat)
 • Start rond zonsopkomst of juist later op de dag (afhankelijk van soort)
 • Nachtbezoeken indien van toepassing
 • Route afstemmen op te verwachten soorten
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Speciale aandacht voor tegelijkertijd territoriaal actieve vogels (‘uitsluitende waarnemingen’)
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd