BMP-R (BMP Roofvogels)

Hoeveel soorten
Alle soorten dagroofvogels (dus geen uilen) die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal gaat het om 2-6 soorten. Download hier de lijst met de BMP-Roofvogelsoorten.

Aantal terreinbezoeken
5-6 volledige bezoeken.

Gebiedsgrootte
Niet kleiner dan 100 ha en niet groter dan 1000 ha in besloten habitat (in open habitat is >1000 ha mogelijk). Maak vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot in verband met de noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode maart-juni
 • Gehele dag
 • Route afstemmen op te verwachten soorten
 • Speciale aandacht voor nesten en gedrag dat op nest wijst
 • Zoeken van nesten niet verplicht, levert wel extra informatie en duidelijkheid op
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd
 • Soortspecifieke tips onder Sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd