BMP-cursus broedvogels inventariseren

Ben je op zoek naar een goede cursus broedvogels inventariseren voor je vogelwerkgroep of medewerkers? Dan is de BMP-cursus broedvogels inventariseren precies dategene wat je zoekt. Tijdens deze voorjaarscursus leer je om zelfstandig broedvogels te inventariseren.

Inhoud

Deze cursus is bedoeld om vogelaars bekend te maken met broedvogelinventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De cursus bestaat uit vijf avonden theorie en vier of vijf veldbezoeken. (Het aantal veldbezoeken wordt vastgesteld in overleg met de cursusleider.) Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider de methodiek van BMP toe. Daarbij is de toepassing van de methode zoveel mogelijk op de regio afgestemd. Bij een cursus in Limburg wordt het inventariseren van een duingebied dus niet besproken, maar bijvoorbeeld wel dat van kleinschalig cultuurlandschap. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat de cursisten de kans krijgen om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken gaan zij in kleine groepjes op pad met ervaren velddocenten. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd en geclusterd in Avimap, waardoor de cursist de resultaten zelf leert te verwerken. Aan het einde van de cursus wordt er een examen afgenomen, waarin de opgedane kennis wordt getoetst. Na deze cursus kunnen de deelnemers zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.

Doel

Na deze cursus kunnen de cursisten (1) zelfstandig broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode en (2) hun telgegevens invoeren en clusteren via Avimap.

Doelgroep

Vogelaars die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens een vaste methode. Basiskennis van de vijftig algemeenste Nederlandse broedvogels is een vereiste.

Omvang

5 theorieavonden van ca. 3 uur

4 of 5 veldbezoeken van ca. 4 uur

Cursusleider(s)

Jan-Willem Vergeer 

Albert de Jong

Jelle Postma

Sjouke Scholten

Joost van Bruggen

Deze cursus kan in overleg ook worden geleid door iemand van de vogelwerkgroep.

BMP-cursus Onlanden 2013
BMP-cursus Dwingelderveld 2016
Cursisten tijdens een veldbezoek