BMP-A (Broedvogel Monitoring Project - Alle soorten)

Hoeveel soorten
Alle soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn 20-60 soorten te verwachten.

Aantal terreinbezoeken
7-12 volledige bezoeken.

Gebiedsgrootte
Niet kleiner dan 10 ha en niet groter dan 250 ha (anders opdelen in verschillende telgebieden). Vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot maken in verband met noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode februari-juni
 • Start rond zonsopkomst essentieel, veel vogels zijn juist dan zeer actief
 • 1-2 nachtbezoeken
 • Gebied fijnmazig doorkruisen
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Speciale aandacht voor tegelijkertijd territoriaal actieve vogels (‘uitsluitende waarnemingen’)
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd