BMP-A (Broedvogel Monitoring Project - Alle soorten)

Hoeveel soorten

Alle soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn 20 tot 60 soorten te verwachten.

Aantal terreinbezoeken

7 tot 12 volledige bezoeken.

Gebiedsgrootte

Niet kleiner dan 10 hectare en niet groter dan 250 hectare (anders opdelen in verschillende telgebieden). Vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot maken in verband met noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode februari-juni
 • Start rond zonsopkomst essentieel, veel vogels zijn juist dan zeer actief
 • Eén of twee nachtbezoeken
 • Gebied fijnmazig doorkruisen
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Speciale aandacht voor tegelijkertijd territoriaal actieve vogels (‘uitsluitende waarnemingen’)
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd