Hoeveel BMP-gebieden zijn afgerond en doorgestuurd?

Met het einde van het voorjaar lopen ook de broedvogeltellingen voor het BMP-project op hun einde. Alleen late broedvogels zoals Boomvalk en Wespendief kunnen nog nieuw zijn tijdens zomerse ronden. Ben je klaar met je bezoeken? Dan zijn we heel blij als je de gegevens doorstuurt. Je doorloopt daarvoor de volgende drie stappen (Zie handleiding hfd. 3):

  1. Autoclusteren
  2. Controleren bezoekgegevens en uitkomsten clustering
  3. Doorsturen 

Meteen mijn BMP-tellingen afronden en doorsturen »

BMP-telgebieden 2018

Geel = ingestuurd
Mintgroen = geteld, nog niet ingestuurd

some_text