Biotoopspecifieke trends van 16 broedvogelsoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Hollands duindistrict

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2001/05

Auteurs: 

De Nobel P. , Loos W. B. & Foppen R.

Jaar van uitgave: 

2001

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands