Bijzondere Soorten Project

Visarend, Bijzondere Soorten Project, Sovon Vogelonderzoek Nederland

Laat je leuke waarneming niet versloffen! Het Bijzondere Soorten Project (BSP) zamelt sinds 1989 losse waarnemingen in van vogelsoorten die in (vrijwel heel) Nederland schaars tot zeldzaam zijn. Sovon werkt hierin samen met Waarneming.nl en Telmee.nl. Het project beperkt zich tot niet-broedende vogels. Voor broedvogels zie Losse meldingen broedvogels.

Doel
Aantallen en verspreiding vastleggen van schaarse tot vrij zeldzame vogelsoorten, in aanvulling op de monitoringprojecten die zich op de algemenere soorten richten.

Welke soorten
Ruim 100 soorten, variërend van schaars (Zeearend) tot vrij zeldzaam (Roodmus). Zie soortenlijst. Bij soorten die ook in ons land broeden, gaat het uitsluitend om waarnemingen buiten de broedtijd. De soortenlijst is afgestemd op die van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Waarnemingen van zeer zeldzame soorten (dwaalgasten) vallen onder de CDNA.

Werkwijze
Je hoeft niet speciaal op pad voor dit project. Stuur gewoon je leuke waarneming in, dat is voldoende!

Resultaten
Twee keer per jaar verschijnt een artikel in Sovon-Nieuws met de een uitwerking van gegevens van een vogelsoort. Artikelen verschijnen ook in tijdschriften als Het Vogeljaar en Limosa.

Meedoen

Iedereen die een van de ruim 100 soorten herkent, kan meedoen. Waarnemingen graag via online invoer opsturen. Bij sommige soorten is een korte toelichting wenselijk. Wie zijn gegevens invoert op waarneming.nl of telmee.nl, kan dat blijven doen. Geef dan wel op deze websites aan dat je waarnemingen naar Sovon gestuurd mogen worden.