Zwartkopmeeuw. Foto: Arjan Boele

Bijna de helft van de Nederlandse Zwartkopmeeuwen broedt in Zeeland

In het onlangs verschenen landelijke broedvogelrapport worden alle zeldzame broedvogels, alle kolonievogels en enkele algemene broedvogels besproken. Van een aantal soorten herbergt Zeeland een relatief groot aandeel van de Nederlandse populatie.

Door Arjan Boele (coördinator Zeldzame Broedvogels)

Zeldzame broedvogels waarvan de provincie Zeeland in 2011 minimaal 20% van de populatie bevatte (aantal territoria in de provincie in verhouding tot het getelde aantal in geheel Nederland) zijn Graszanger (14 territoria; oftewel 93% van het landelijk totaal), Middelste Zaagbek (35 is 55%), Strandplevier (96 is 54%), Grote Mantelmeeuw (22 is 44%), Bontbekplevier (116 is 30%), Rouwkwikstaart (3 is 30%), Kluut (1403 is 28%), Bruine Kiekendief (195 is 23%), Kleine Zilverreiger (12 is 15%), Steltkluut (3 is 12%) en Brandgans (769 is 12%). Daarnaast werden in de provincie de enige Grote Aalscholvers (6 nesten) van het land gevonden en één van de vijf Witkopstaartmezen.

Kolonievogels met een relatief groot aandeel in Zeeland zijn Zwartkopmeeuw (48% van het landelijk totaal), Zilvermeeuw (41%), Kleine Mantelmeeuw (40%) en Dwergstern (34%).

Het recent verschenen broedvogelrapport is te downloaden van de website.