Bestuurslid met juridische achtergrond gezocht

Vanwege het verstrijken van de tweede termijn van een van de bestuursleden is Sovon op zoek naar kandidaten voor deze vacature in het bestuur.

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een vereniging van duizenden vrijwillige vogeltellers met een ledenraad en een bestuur. In het bestuur zitten zeven vertegenwoordigers vanuit diverse geledingen van het werkveld waarin Sovon actief is en/of mee te maken heeft, zoals wetenschap, financiën, beleid en vrijwilligers. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen door de Ledenraad op voordracht van het bestuur en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het bestuur komt 5-6 maal per jaar bij elkaar voor een vergadering in de avond en is ook ieder jaar aanwezig bij de twee vergaderingen van de Ledenraad. De leden van het bestuur vervullen hun taken onbezoldigd; gemaakte onkosten worden vergoed.

Wij zijn op zoek naar iemand met:

  • juridische expertise op het terrein van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) en/of arbeidsrecht;
  • toegang tot een uitgebreid netwerk van juridische professionals;
  • bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
  • vaardigheid om te schakelen tussen wat idealiter zou moeten en wat realistisch gezien kan;
  • affiniteit met natuur e/o het werken met vrijwilligers.

Geïnteresseerden nodigen wij graag uit een c.v. en een persoonlijke motivatie voor 27 augustus 2021 te sturen naar theo.verstrael@sovon.nl. Voor vragen en informatie kunt u ook bellen met directeur Theo Verstrael (024–7410410).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.