Bestelling Jubileumboekje Sovon 40 jaar!

De maandelijks gepubliceerd jubileumpagina's gaan gebundeld worden in een jubileumboekje dat naar verwachting juni 2014 gaat uitkomen.

Voor mensen die via voorintekening bestellen (tot 15 mei) kost het boekje €7,50; dat wordt na verschijnen €12,50.

 

Ik wil graag het boekje bestellen:

Adres
Geef hieronder het adres op waar het boekje / de boekjes naartoe gestuurd moet worden.
Mocht uw adres buiten Nederland liggen, a.u.b. ook het land van bestemming invullen.