Beschrijving en overzichtskaart van de Hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers in het Nederlandse deel van de Waddenzee

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2002/09

Auteurs: 

Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands