Chatham Albatros

Beschermingsovereenkomst Albatrossen

Na vier dagen van overleg op de Phillipijnen hebben de westelijke en centrale viserijcommissies van de Grote Oceaan (Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)) een overeenkomst over maatregelen bereikt, die tot veel minder dode albatrossen, veroorzaakt door visserij, kan leiden.

Alle vissersschepen die met lange lijnen vissen, moeten in gebieden waar albatrossen voorkomen minimaal twee maatregelen nemen die de kans op albatrossen aan de haak verminderen. Ze kunnen o.a. kiezen voor zogenaamde streamers aan de lijnen die vogels afschrikken, meer gewicht aan de lijnen zodat het aas sneller zinkt, dan wel de lijnen 's nachts uitzetten als er minder vogels actief zijn.

Deze afspraken brengen de WCPFC ('s werelds grootste tonijncommissie) in lijn met afspraken zoals die al voor de Atlantische en Indische Oceaan gemaakt waren. Men verwacht dat als de maatregelen van kracht worden, dit kan leiden tot een 80% reductie in het aantal albatrosslachtoffers. De hoop is dat de visserij in de Noordelijke en Oostelijke Grote Oceaan zich spoedig bij deze afspraken aansluit.