Bert Jager


Mijn naam is Bert Jager (1955), geboren en getogen in Groningen, maar al weer 30 jaar woonachtig in Arnhem. Ik was werkzaam als accountant en daarna in een aantal financiële functies, waaronder hoofd financiën van Vogelbescherming Nederland rond de eeuwwisseling.

Via het radioprogramma ‘Weer of geen weer’ (nu: Vroege Vogels) van Bert Garthoff en de bijbehorende tekeningen in de VARA-gids van Rein Stuurman werd ooit de belangstelling voor vogels gewekt. Met de Drentse bossen in het zuiden, de weilanden in het noorden en de Wadden dichtbij waren er vele vogels. Maar pas na de verhuizing naar Arnhem en het lidmaatschap van Vogelwerkgroep Arnhem eo (VWG) werd de belangstelling een passie.

Bij de VWG ben ik o.a. penningmeester geweest, cursusorganisator van de beginnerscursus en verzorg ik excursies in het Sonsbeekpark. Ook geef ik lezingen voor het bredere publiek over vogels in en rond de stad (Arnhemse sijsjes). Na mijn pensionering heb ik de BMP-cursus van Sovon afgerond.

Naast ‘vogelen’ stap ik graag op de (race-)fiets en ben ik taalmaatje voor anderstaligen in Arnhem. Ik ben buiten vooral te vinden op de Veluwe, de uiterwaarden en Schiermonnikoog (oude liefde roest niet).

Klimaatveranderingen, urbanisatie, recreatie- en landbouw-druk, windmolens, vliegverkeer, wateroverlast of watertekort: bedreigingen te over voor onze gevederde vrienden. De maatschappij verandert steeds sneller, maar beleidsaanpassingen gebeuren traag en alleen als er harde data zijn.

Het verzamelen van betrouwbare data en een goede interpretatie daarvan wordt steeds belangrijker en noodzakelijker: het dataïsme is alom. Sovon levert een belangrijke rol in de datavoorziening voor vogelbeleid en de ledenraad levert weer een steentje aan het Sovon-beleid. Het is prettig daar deel van uit te kunnen maken.