Berend Voslamber

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Sr. Onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

berend.voslamber@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 439

Expertise: 

Werkzaam bij Sovon sedert 1996 en gespecialiseerd in populatieonderzoek aan Grauwe en Canadese ganzen. Uitgebreide veldkennis en jarenlange praktische onderzoekservaring worden gecombineerd met gedetailleerde specialistische wetenschappelijke kennis over de ecologie en beheer van ganzen. In deze rol veelvuldig geconsulteerd, zowel in binnen- als buitenland. Het populatieonderzoek aan Grauwe en Canadese ganzen in de Gelderse Poort loopt inmiddels 17 jaar. Er wordt gewerkt met op afstand afleesbare halsbanden waardoor ganzen individueel herkenbaar zijn en gevolgd kunnen worden. Betrokken bij de onderbouwing van het beleid voor de opvang van ganzen en ontwikkeling van effectieve beheermaatregelen om gebieden minder aantrekkelijk te maken voor broedende ganzen. Daarnaast onderzoek in hoeverre predatie van belang is als regulerende factor van ganzenpopulaties. Samenwerking met onderzoekers uit verschillende landen waarbij uitwisseling van kennis centraal staat.

Publicaties: 

 • Lensink R., van den Bergh L.M.J. & Voslamber B. 2013. De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw. Limosa 86: 1-11.
 • Sandström C.A.M., Buma A.G.J., Hoye B.J., Prop J., van der Jeugd H., Voslamber B., Madsen J. & Loonen M.J.J.E.. 2013. Latitudinal variability in the seroprevalence of antibodies against Toxoplasma gondii in non- migrant and Arctic migratory geese. Veterinary Parasitology 194: 9-15.
 • Voslamber B., Mulder J.L. & van den Bremer L. 2012. Invloed van de vos op het broedsucces van Grauwe Ganzen; een pilotstudie in de Gelderse Poort. Sovon-rapport 2012/42. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Voslamber B. 2012. Grauwe Ganzen in de provincie Groningen. Ontwikkelingen in de populatie en resultaten onderzoek. SOVON-rapport 2012/12. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Tanger D. & Voslamber B. 2012. Ruitrek van Canadese Ganzen over Nederland en de veiligheid rond vliegvelden. Tussen Duin & Dijk 2012(3): 8-10.
 • Voslamber B. 2011. Canadese Ganzen in Groningen: herkomst ruiende vogels. De Grauwe Gors 39: 128-134.
 • Tanger D. & Voslamber B. 2011. Ruitrek van Canadese Ganzen over Nederland in relatie tot de veiligheid rond vliegvelden. De Grauwe Gors 39: 135-137.
 • Voslamber B. 2011. Grauwe Ganzen uit Groningen: trekvogels? De Grauwe Gors 39: 144-149.
 • Voslamber B. 2011. Ontwikkeling broedpopulaties van de Grauwe Gans in Groningen. De Grauwe Gors 39: 150-154.
 • Voslamber B. & Liefting M. 2011. Standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken. SOVON-onderzoeksrapport 2011/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Voslamber B. & Vulink J.T. 2010. Experimental manipulation of water table and grazing pressure as a tool for developing and maintaining habitat diversity for waterbirds. Ardea 98: 329-338.
 • Voslamber B., Platteeuw M. & van Eerden M.R. 2010. Individual differences in feeding habits in a newly established Great Egret Casmerodius albus population: key factors for re-colonisation. Ardea 98: 355-363.
 • Voslamber B., Podhrazský M. & Boudewijn T. 2010. Harnesses on geese. Goose Bulletin 11: 35-40.
 • Voslamber B. & Liefting M. 2010. Standaard Rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken, Fase 1. SOVON-onderzoeksrapport 2010/14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Voslamber B. 2010. Limburgse Grauwe Ganzen: standvogels of trekkers? Limburgse Vogels 20: 8-17.
 • Klok C., van Turnhout C., Willems F., Voslamber B., Ebbinge B. & Schekkerman H. 2010. Analyses of population development and effectiveness of management in resident Greylag Geese Anser anser in the Netherlands. Animal Biology 60: 373-393.
 • Koffijberg K., Beekman J., Cottaar F., Ebbinge B., van der Jeugd H., Nienhuis J., Tanger D., Voslamber B. & van Winden E. 2010. Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. De Levende Natuur 111: 3-9.
 • Ebbinge B., van der Jeugd H., Müskens G. & Voslamber B. 2010. Kleurring- en halsbandprogramma’s bij ganzen. De Levende Natuur 111: 36-39.
 • Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. 2010. Broedende ganzen in Nederland. De Levende Natuur 111: 40-44.
 • Voslamber B. 2010. Bestrijding van Grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau. De Levende Natuur 111: 68-71.
 • Ebbinge B., Voslamber B., Wesselius M., Hooijmeijer J., van der Reest P. & Schimmel I. 2010. Ganzen in de Lage Landen. De Levende Natuur 111: 76-79.
 • Voslamber, B. 2010. Pilotstudie Grauwe Ganzen (Anser anser) De Deelen, 2007-2010; onderzoek naar het uitrasteren van een broedpopulatie Grauwe Ganzen met als doel de populatie te beperken en landbouwschade te verminderen. SOVON-onderzoeksrapport 2010/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Voslamber B. & Liefting M. 2010. Standaard Rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken, Fase 1. SOVON-onderzoeksrapport 2010/14. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Voslamber B., Knecht E. & Kleijn D. 2010. Dutch Greylag Geese Anser anser: migrants or residents? Ornis Svecica 20: 207–214.
 • Voslamber B. & Eradus K. 2009. Grauwe Ganzen in het werkgebied van de VWG. Deel 3: Ooijse Grauwe Ganzen op reis? De Mourik 35 (3): 107-114.
 • Feige N., van der Jeugd, H.P., Voslamber B. & Stahl J. 2008. Characterisation of Greylag Goose (Anser anser) breeding areas in the Netherlands with special regard to human land use. Die Vogelwelt 129: 348-359.
 • Voslamber, B. & Eradus, K. 2007. Grauwe ganzen in het werkgebied van de VWG Rijk van Nijmegen; deel 1: aantallen verspreiding. De Mourik 33 (1): 21-29.
 • van der Jeugd H.P., Voslamber B, van Turnhout C., Sierdsema H., Feige N. & Koffijberg K. 2006. Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Sovon-onderzoeksrapport 2006/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
 • Voslamber B. & van Winden E. 2004. Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland. SOVON-onderzoeksrapport 2004/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Turnhout C. van, Voslamber B., Willems F. & van Houwelingen G. 2003. Trekgedrag en overleving van grauwe ganzen (Anser anser) in de Ooijpolder. Limosa 76: 117-122.
 • Willems F. & Voslamber B. 2002. Verspreiding en aantalsontwikkeling van ganzen rond de Biesbosch. SOVON-onderzoeksrapport 2002/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Voslamber B. & Vulink T. 2001. Experimental manipulation of water table and grazing pressure as a tool for maintaining habitat diversity for water birds. In: Vulink T. Hungry Herds. Management of temperate lowland wetlands by grazing. Van Zee tot Land 66: 191-206.
 • Koffijberg K., Voslamber B. & van Winden E. 1997. Ganzen en zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 1985-94. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Nilsson L., Persson H. & Voslamber B. 1997. Factors affecting survival of young Greylag Geese (Anser anser) and their recruitment into the breeding population. Waterfowl 48: 72-87.
 • Voslamber B. 1993. Grauwe Ganzen Anser anser bij de Dollard: aantallen, herkomst en verblijftijden. De Grauwe Gors 21 (3-4): 92-98.
 • Voslamber B., Zijlstra M., Beekman J.H. & Loonen J.J.E. 1993. De trek van verschillende populaties Grauwe Ganzen Anser anser door Nederland: verschillen in gebiedskeuze en timing in 1988. Limosa 66: 89-96.