Berekening van indexcijfers in het weidevogelmeetnet; Periode 1990-2002

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2003/08

Auteurs: 

Teunissen W. A. , Willems F. & Soldaat L.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands