Berekening van indexcijfers in het weidevogelmeetnet

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2002/09

Auteurs: 

Teunissen, W. A. , Soldaat L. , Van Veller M. , Willems F. & Van Strien A. J.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands