> Ben ik verzekerd voor schade als ik telwerkzaamheden voor Sovon doe?

Nee, in principe niet. De tellingen gebeuren op vrijwillige basis, zonder gezagsverhouding of opdracht. Eventuele schade – bijvoorbeeld als je kijker is gevallen - is voor eigen rekening of eigen (WA)verzekering. Check ook bij je gemeente; vaak hebben zij een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten.

Stagiairs, ledenraadsleden, bestuur en coördinatoren vallen wel onder de WA- en ongevallenverzekering van Sovon. Dit is in een ondertekende (vrijwilligers)overeenkomst vastgelegd of gaat automatisch bij benoeming.