Beleidsmonitoring akker- en weidevogels Zeeland in 2006

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2006/46

Auteurs: 

Vergeer J. W. ,Sluijter T. C. J. & Wieland A.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands