Beleidsevaluatie Verkeer en Waterstaat met behulp van broedvogelatlasprojecten van SOVON

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2000/11

Auteurs: 

van Kleunen A. & Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands