Beleidsadvies ten behoeve van een afwegingskader inzake het afsteken van vuurwerk in/nabij speciale beschermingszones

Document: 

inf 2008-02 vuurwerk.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2008/02

Auteurs: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands