Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen

De ongunstige ontwikkeling van de weidevogelstand in Nederland is al tientallen jaren een punt van aandacht voor rijk en provincies. Maar alle inspanningen tot dusver hebben niet voor een omkeer kunnen zorgen; op z’n best is de achteruitgang afgeremd. De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over gebieden waar de beschikbare middelen geconcentreerder worden ingezet en waar de weidevogelstand weer kan floreren. Weidevogelkerngebieden. Wat mag er van verwacht worden en wat zijn de implicaties als deze richting wordt ingeslagen?

Document: 

Landschap_29(4)-2012-161-172_Beleid_kerngebieden_weidevogels_vergt_keuzes_Melman-et-al.pdf

Auteurs: 

Melman D., Sierdsema H., Teunissen W., Wymenga E., Bruinzeel L. & Schotman A.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Landschap

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Landschap

Jaargang bron: 

29

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Broedvogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands