Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-97

Actueel overzicht van Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale beschermingszones en andere belangrijke  gebieden

Document: 

Belangrijke vogelgebieden Nederland 1993-1997_rap2000_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2000/01

Auteurs: 

van Roomen M. W. J., Boele A., van der Weide M. J. T., van Winden E. A. J. & Zoetebier D.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands