Beheer ganzen

Grauwe Gans

De groeiende aantallen ganzen roepen in toenemende mate weerstand op. Problemen met landbouwschade, veiligheid van vliegverkeer, mogelijk negatieve effecten op andere broedvogels en schade aan (bijzonder) vegetaties wakkerden de roep om maatregelen in de afgelopen jaren sterk aan. Sovon doet onderzoek aan beheer en de effectiviteit van maatregelen om ganzenproblemen op te lossen.

Beheer Winterganzen

Voor overwinterende ganzen worden rustgebieden ingericht en afschot beperkt tot kwetsbare gewassen. Sovon onderzocht welk deel van de vogels zich in de opvanggebieden concentreert en of dit in de loop van de tijd onder invloed van verjaging in andere gebieden verandert. Lees meer »

Beheer Zomerganzen

Voor beheer van zomerganzen staat de rol centraal van opgroeihabitat voor jonge ganzen bij de overleving en de effecten op de populatiegroei. Lees meer over habitatgebruik en en beheer »

Schade

De grote aantallen ganzen zijn voor de één een prachtig winters schouwspel, maar vormen voor de ander een groot probleem. De schade die de vogels soms aanrichten aan landbouwgewassen leidt in een aantal gevallen tot conflicten met de landbouwsector. Ook zijn er problemen met veiligheid van vliegverkeer, voedselverrijking van vennen en schade aan (bijzondere) vegetaties.

Zijn er grenzen aan de groei?

Zie ook het rapport: Invloed van veranderingen in beleid op winterganzen in de grensregio Duffelt/Ooijpolder

Onderzoek

Zijn lasers een effectief en diervriendelijk middel om ganzen in landbouwgebieden te verjagen? Samen met het onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga is Sovon Vogelonderzoek Nederland gestart met een proef in opdracht van BIJ12 Faunafonds.

Nieuwsbericht: Proef naar effecten lasers op verjaging ganzen van start