Batumi Raptor Count | Roofvogeltrends uit gestandaardiseerd trektellen

Bart Hoekstra

Monitoring van roofvogeltrek in bottlenecks, zoals in zuidwest Georgië, is een efficiënte manier om de vinger aan de pols te houden van populaties die met traditionele broedvogelmonitoring niet goed te bereiken zijn.

Sinds 2011 telt Batumi Raptor Count jaarlijks, georganiseerd en gesteund door honderden vrijwilligers, op gestandaardiseerde wijze meer dan één miljoen roofvogels uit een verspreidingsgebied tussen Fennoscandinavië en Kazachstan. Door registratie van soort én leeftijd van langstrekkende roofvogels, is het mogelijk zowel trends in aantallen als de onderliggende demografische veranderingen bloot te leggen. Een uitgebreide analyse van de resultaten stelt ons nu al in staat om voor zeven belangrijke soorten trends te detecteren in totale aantallen en leeftijdsklassen, met toenames van Zwarte Wouwen en Slangenarenden en afname bij Grauwe Kiekendieven en Dwergarenden. Na een introductie van het project en monitoringsstrategie zal aan de hand van deze resultaten het belang van leeftijdsregistratie bij trektellingen aangestipt worden.