Bastiaan van de Wetering

Ik ben Bastiaan van de Wetering, 18 jaar oud, geboren in Alblasserdam en getogen in de prachtige laagveenpolders van de Alblasserwaard en met het rietmoeras van Kinderdijk als achtertuin.

Bevlogen teller van Sovon

Op mijn 10e kwam ik met een vogelboekje aan op de trektelpost in Kinderdijk waar tellers de massale najaarstrek aan het bekijken waren. Ondertussen ben ik een bevlogen teller van Sovon. Ik ben begonnen met het tellen van wintervogels in de polders, waarna al snel een eigen BMP gebiedje volgde. Toen het project Vogelatlas van de grond kwam heb ik een atlasblok geteld. Ondertussen ben ik actief in 4 BMP-plots waarvan 2 gedeeltelijk, en met de zonsondergangen en zonsopkomsten ben ik te vinden bij slaapplaatsen van grote zilverreigers, ganzen en zwanen. Deze tellingen worden gecoördineerd door de VWG van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard (NVWA). Bij deze organisatie ben ik tevens coördinator van de Amfibieën- en Vissenwerkgroep.

Van alle markten thuis

Momenteel volg ik een deeltijd opleiding Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast ben ik 32 uur per week werkzaam als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau. Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Verschillende van mijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een zalmonderzoek op de Maas, kreeftenonderzoek in laagveengebied, SNL monitoring, reptielen- en amfibieënonderzoek, eDNA monsters nemen, vleermuisonderzoek en aanvullende onderzoeken naar jaarrond beschermde vogels in het kader van de Wet Natuurbescherming. Een heel breed perspectief dus.

Uw mening vertegenwoordigen

Nadat er een vraag kwam vanuit Sovon om de ledenraad te vertegenwoordigen, heb ik besloten om mij kandidaat te stellen. Ik zie er naar uit om uw mening te kunnen vertegenwoordigen en kijk uit naar een prettige samenwerking. Voor ideeën, wensen en/of opmerkingen kunt u mij bereiken via bastiaanvdwetering@gmail.com