Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria

Document: 

Basisrapport Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria_rap2004_13.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2004/13

Auteurs: 

Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J.

Jaar van uitgave: 

2004

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands