AVIS

In veel Nederlandse natuurgebieden worden broedvogelkarteringen uitgevoerd. Het directe gebruik van deze gegevens in het natuurbeheer was tot voor kort echter beperkt. Beheerders hebben in veel gevallen niet de tijd of de ecologische kennis om de lokale broedvogelgegevens in een bredere context te interpreteren; broedvogelkarteerders zijn vaak niet in staat om de resultaten te 'vertalen' naar praktische adviezen voor het beheer. Daarom hebben Sovon en Staatsbosbeheer enkele jaren geleden de methode AVIS (AVifauna Informatie en evaluatie Systeem) ontwikkeld. Deze methode is beschreven in het rapport 'Broedvogels en beheer'.

De methode is gebaseerd op drie principes:

  1. het gebruik van ecologische soortengroepen in plaats van de afzonderlijke soorten
  2. het gebruik van informatie van andere goed ontwikkelde terreinen als referentie voor lokale broedvogelgegevens
  3. speciale aandacht voor schaarse en karakteristieke soorten als indicatoren voor habitatkwaliteit

Download AVIS (Windows installer, 70 MB)»

Vul na de installatie en opstarten van het programma 'AVIS' en '1005811' in om karteringen in te kunnen voeren.

LET OP: de registratie van AVIS kan mislukken door de beveiliging van Windows 7. Om AVIS te kunnen registreren moet het programma worden opgestart als Administrator (Start menu -> Avis 3 -> klik met de RECHTER muisknop op 'Avis 3' en selecteer dan 'Als administror uitvoeren'). Je kunt de de registratiegegevens invoeren.

Meer informatie

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Software

Publicatietaal: 

Nederlands