Avifaunistische beschrijving van het Ennerveld bij Wapenveld

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2000/09

Auteurs: 

Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands