Groepje Patrijzen in de sneeuw. Foto: Menno Hornman

Atlasproject goed op stoom

Vele Sovon-tellers stonden te trappelen van ongeduld om vanaf 1 december 2012 te kunnen starten met de telling van ‘hun’ atlasblok. Diverse vogelwerkgroepen gebruiken het atlasproject als aanleiding om geïnteresseerden in te wijden in de geheimen van het ‘echte’ telwerk. Gewoon een keertje samen doen met een ervaren teller helpt om snel de kneepjes door te krijgen.

Door Jouke Altenburg & Harvey van Diek, atlascoördinatoren

 

Ook als je weinig tijd hebt kun je meedoen, met de ‘losse’ tellingen!
Ken je je soorten, maar heb je onvoldoende tijd om een volledig atlasblok onder je hoede te nemen? Overweeg dan een of meer ‘losse’ kilometerhokken te tellen. Je kunt via de website van de Vogelatlas een ‘los’ kilometerhok van je keuze  claimen (onder het tabblad ‘meedoen’). Wel even inloggen met je waarnemerscode natuurlijk. Zo’n ‘losse’ kilometerhoktelling kost je maar een uurtje. Qua tijdsinvestering is ook de ‘losse’ 2x 5 minutenpunttelling erg aantrekkelijk. Goed te combineren met dagelijkse bezigheden of een weekendje weg. Lees vooraf wel Hoofdstuk 6 van de Atlashandleiding door. Deze kun je downloaden van de website onder 'Informatie > Methode'.

Wat leverden de eerste tellingen op?
Stand 23 januari: 606 tellers registreerden 216 soorten in 637 atlasblokken. Het aantal ingevoerde tellingen nadert inmiddels de 12000 en het aantal ingevoerde waarnemingen ligt al boven de 155.500 stuks. Ruim 40% van de tellers kiest voor de 2x 5 minutentelvariant. Dat is een echte opsteker, want dit teltype is belangrijke bron voor het maken van aantalsschattingen voor de meer algemene soorten. De telling kost maar iets meer tijd in het veld!

Vogels! – de Top 10
In de Top 10 tabel zie je de soorten die in de meeste atlasblokken zijn waargenomen, het aantal kilometerhokken en het aantal getelde exemplaren tijdens de punttellingen. 

Plaats

Soort

Atlasblokken

Km-hokken

Aantal geteld

1

Zwarte kraai

576

3092

9931

2

Merel

572

2926

2834

3

Koolmees

567

2817

2787

4

Buizerd

560

2220

1132

5

Vink

557

2677

5925

6

Ekster

553

2236

2337

7

Houtduif

544

2550

21987

8

Pimpelmees

539

2546

2126

9

Kauw

537

2135

21193

10

Wilde eend

535

1889

18220

 

Hoe staat het met de Patrijs?
Het is veel te vroeg voor analyses, al was het maar omdat nog niet elke waarnemer ‘bij’ is met het invoeren. Maar het is o zo verleidelijk om te snuffelen in de telresultaten. Het zal niet veel verbazing wekken dat we dan uitkomen bij de Patrijs. Het is een lastig te ontdekken soort, al komt een sneeuwdek de ontdekkans wel ten goede. De Patrijs is in de eerste telperiode in ca. 11% van de ingevoerde atlasblokken waargenomen.

Patrijzen vormen na het broedseizoen groepen, de zogenaamde ‘kluchten’.
In de grafiek staat weergegeven hoe vaak een bepaalde groepsgrootte is aangetroffen, uitgesplitst voor twee typen tellingen: de gestandaardiseerde kilometerhoktelling met een duur van 55 minuten en het atlasblokbezoek, waarbij zonder tijdbeperking soorten gezocht kunnen worden.
Een Brabantse teller had het geluk een groep van 24 stuks te ontdekken! We hopen dat veel tellers tijdens de 2e wintertelperiode het genoegen hebben in hun atlasblok Patrijzen aan te treffen!