Arjo Bunskoeke

Mijn naam is Arjo Bunskoeke, 51 jaar oud (2016) en woonachtig in Groningen. Na een studie biologie (gedragsecologie) ben ik uiteindelijk vlak na de millenniumwisseling terechtgekomen in de wereld van de stralingsdeskundigen.

Sinds 2008 ben ik hoofd van het Isotopenlaboratorium Levenswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het beheer van het isotopenlaboratorium is mijn belangrijkste taak het opleiden van stralingsdeskundigen zowel van binnen als buiten de universiteit en van een diverse nationaliteiten.

Hoewel ik in mijn professie wat ben afgedwaald van het ‘beleven van vogels’ is het nog steeds verreweg mijn belangrijkste hobby. Vanaf begin jaren tachtig doe ik al mee met Sovon-projecten, maar wel met een zekere selectiviteit. Op dit moment zijn dat vooral het PTT-project (sinds 1985) en wadvogeltellingen. De wadvogeltellingen worden gedaan onder de vlag van de Wadvogelwerkgroep van de vereniging Avifauna Groningen, de overkoepelende vogelvereniging van Groningen. Sinds 2006 ben ik secretaris van Avifauna Groningen.

Ik zal verder geen uitgebreid overzicht geven van mijn professionele carrière en de diverse vrijwilligerstaken die ik heb gedaan/doe. Als uitzondering wil ik nog mijn langstdurende vrijwilligersfunctie noemen (sinds 1994): lid van de kerkhovencommissie van de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze stichting heeft in een vroeg stadium al het belang onderkent om naast de cultuur ook aandacht te hebben voor de “groene aspecten” van kerken en kerkhoven. Daarom is bewust gekozen om biologische kennis toe te voegen in deze adviescommissie. Op dit moment bezit de stichting al 61 kerkterreinen in de provincie Groningen.

Ik vind het van groot belang dat telgegevens en ander onderzoek van vrijwilligers goed wordt gecoördineerd en objectief wordt verwerkt. Ik ben dan ook een groot voorstander van een organisatie als Sovon, waar de gezamenlijke inspanningen van vrijwilligers en professionals tot een duidelijke meerwaarde leiden. In het verleden (tot 2007) heb ik ook eerder in de ledenraad van Sovon gezeten. Ik ben graag bereid dit opnieuw te doen.