Arend van Dijk steunt de Atlas

De misschien wel meest markante atlasdistrictscoördinator is Arend van Dijk, verantwoordelijk voor Zuidwest Drenthe. Zojuist met pensioen, maar vrijwel zijn hele leven actief geweest als professioneel vogelteller. Al bij de allereerste broedvogelatlas uit de periode 1972-1976 was hij coördinator. "Ik zie me nog staan met mijn papieren voor allerlei zaaltjes in het land”, herinnert hij zich.

Mede en misschien wel vooral dankzij Van Dijk is Drenthe wat vogels betreft één van de best onderzochte gebieden van Nederland. Maar dat was toen hij vanuit Haarlem in de provincie verzeild raakte bepaald niet zo. "Het was een vrijwel witte vlek, een soort terra incognita.”

Van Dijk en zijn medetellers van de Werkgroep Avifauna Drenthe kleurden het gebied echter volledig in. Het resultaat was het monumentale werk Vogels van Drenthe (1982).

Geelgors

Nu hij na tientallen jaren beroepsmatig vogels inventariseren eindelijk niet meer ‘moet’, wilde hij voor deze atlas geen volledig district coördineren. Zijn bemoeienis met de atlas is beperkt tot zijn favoriete stukje Nederland: Zuidwest Drenthe. Zo’n twintig vrijwilligers voeren met hem de tellingen uit in dit gebied.

Welke soort is nu kenmerkend voor Zuidwest Drenthe? Van Dijk: "De geelgors. Die komt hier nog veel voor en neemt toe. De patrijs daarentegen is al verdwenen. De afgelopen jaren is de  grauwe klauwier in opmars. Dat zijn toch leuke ontwikkelingen. Ik heb het dan over de broedvogels hè. Als het echt gaat winteren, verdwijnen hier veel vorstgevoelige soorten. Daarom heb ik wat tellen betreft in begin december, net voor de eerste vorst, mijn slag geslagen.”

Wapserveense Aa

Zijn favoriete gebied in een toch al mooie streek is de Wapserveense Aa. ,,Hier zijn grote zandgaten, die in de winter lang open blijven. Dat levert veel leuke eenden op en aalscholvers. Het is ook een open beekdal en de enige plaats in Nederland waar wilde zwaan broedt. 

Vroeger vond ik de hei spannender, maar door afname van veel soorten als de wulp zijn beekdalen, zeker in de winter tegenwoordig mijn favoriet. Er zijn nog veel meer interessante plekken tussen Hoogeveen en Emmen, waar veel vogelaars nooit komen. Dankzij de atlas gebeurt dat nu wel.”

Belang atlas

Het belang van de nieuwe atlas ligt er volgens Van Dijk in dat hiermee de situatie van de Nederlandse vogelwereld van dit moment wordt vastgelegd. ,,Daar hebben we nu lol van, maar over 30 jaar is dat nóg leuker. Je hebt ook enorm veel plezier in het veld, waar iedereen op systematische wijze de vogels telt. Overal gebeurt hetzelfde, waarna die enorme puzzel in elkaar kan worden gezet.”