Antje Ehrenburg

Ik houd enorm van duinen, daar ligt mijn hart. Niet toevallig ben ik dan ook (na opgroeien in Friesland en studie biologie) in Zuid-Kennemerland beland, waar ik kennismaakte met de Vogelwerkgroep aldaar. Daar heb ik vogels leren herkennen en leren BMP-en, vooral van mijn leermeesters Hans Vader en Bernard Oosterbaan. Het belang van goede telgegevens is voor mij als ecoloog evident! Daarnaast vind ik ook de Ledenraad belangrijk om Sovon scherp te houden.

Werk en hobby verweven

Vanaf 1988 werkte ik 23 jaar als ecoloog bij het waterleidingbedrijf van Amsterdam in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ik coördineerde de natuurmonitoring die grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan. Dus toen had ik al contact met Sovon vanuit mijn werk. Vanaf 2011 werk ik voor mijn eigen ecologisch adviesbureau.

Ook in mijn vrije tijd werd ik actief in de vogels: ik was bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland van 2003 - 2014, https://www.vwgzkl.nl/. Ik help nog steeds mee aan de beginnerscursus vogelherkenning en ben redactielid van het verenigingsblad ‘Fitis’ en ook van het Noord-Hollandse natuurtijdschrift ‘Tussen Duin en Dijk’. Ook cultuurhistorie van de duinen heeft mijn interesse. Zodoende richtte ik in 2003 de Historische Werkgroep AWD op, zie: https://www.facebook.com/museumduin en mijn eigen sites www.antje-ehrenburg.nl en www.amsterdamsewaterleidingduinen.nl

Vogels zingen het allermooist

Daarnaast zing ik graag en ben ik bestuurslid van verschillende koren. De mooiste concerten zijn die in de buitenlucht, tezamen met de vogels op de achtergrond….