André van Kleunen

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Senior projectleider Ecologie

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

andre.vankleunen@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

Expertise: 

 • Opzetten, uitvoeren en coördineren studies verspreiding, abundantie en aantalsontwikkelingen broedvogels
 • Studies t.b.v. natuurbeleid en milieueffectstudies, zoals natuurgraadmeters, drukfactoren en evaluaties t.b.v. Natura 2000
 • Studie m.b.t. populatie ecologie vogels
 • GIS-analyses: maken en analyseren verspreidingsinformatie (Arc-View)
 • Veldonderzoek: uitvoering broedvogelkarteringen, ecologisch onderzoek terreingebruik en reproductie

CV: 

 • Senior projectleider & uitvoering onderzoek m.b.t. voorkomen van vogels en ecologisch advies
 • Als onderzoeker tevens werkzaam geweest bij Bureau Waardenburg, het Rijksinstituut voor Kust en Zee en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
 • Opleiding: Biologie, Universiteit Utrecht

Publicaties: 

 • van Kleunen A. , Sierdsema H. & Wiersma P. 2010. Understanding distribution and population trends of European Nightjar Caprimulgus europaeus in the Netherlands. Bird numbers 2010, EBCC, Seo/Birdlife.
 • van den Bremer L. & van Kleunen A. Evaluatie toepassing Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer met betrekking tot broedvogels. SOVON-informatierapport 2009/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • van Kleunen A. ,van Dobben H.F. & Schmidt A.M. 2007. Habitataspecten en drukfactoren voor soorten. Rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN). Alterra, Alterra-rapport 1584, WOT IN serie nr. 6.
 • van Kleunen A., Sierdsema H. & Foppen R. 2007. Verkenning van de mogelijkheden om geostatistische methoden toe te passen t.b.v. de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1494.
 • van Kleunen A., Sierdsema H., van der Weide M, van Turnhout C. & Vogel R. 2005. Soortbeschermingsplan Nachtzwaluw Noord-Brabant. SOVON-onderzoeksrapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Foppen R., van Kleunen A., Loos W.B., Nienhuis J., & Sierdsema H. 2002. Broedvogels en de invloed van hoofdwegen, een nationaal perspectief. SOVON-onderzoeksrapport 2002/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Ma W.C., van Kleunen A., Immerzeel J. & de Maagd P.G.J. 1998. Bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons by earthworms: Assessment of equilibrium partitioning theory from in situ and water-only exposure studies. Environmental Toxicology and Chemistry 17: 1730-1737.
 • Postma J.F., van Kleunen A. & Admiraal W. 1995. Alterations in life-history traits of Chironomus riparius from metal contaminated rivers. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 29:469-475.