Ambassadeurs Sovon

Per provincie is een Sovon-'ambassadeur' werkzaam. Deze personen vormen het aanspreekpunt voor vrijwilligers en Vogelwerkgroepen over projectoverstijgende Sovon-zaken. Ook bezoeken zij provinciale bijeenkomsten voor vogeltellers en wonen provinciaal overleg van vogelwerkgroepen bij. Dit laatste doen zij overigens alleen als deze overlegstructuur bestaat in de betreffende provincie; dat is slechts in een beperkt aantal provincies het geval.

De ambassadeurs per provincie

Drenthe: Arend-Jan van Dijk

Flevoland: Symen Deuzeman

Friesland: Romke Kleefstra

Gelderland: Jan Schoppers

Groningen: Peter de Boer

Limburg: Fred Hustings

Noord-Brabant: Henk Sierdsema

Noord-Holland: Roy Slaterus

Overijssel: Harvey van Diek

Utrecht: André van Kleunen

Zeeland: Jan-Willem Vergeer

Zuid-Holland: Albert de Jong