Als de onderzochte soorten 3,5 procent per jaar achteruitgaan, hoe lang duurt dan het dan tot ze uitsterven?

Over de periode 2003-2009 namen gemiddeld de onderzochte populaties met residuen>20ng/l met bijna 20% af (=3.5% jaarlijks). Bij veel hogere concentraties is het effect waarschijnlijk nog veel sterker.