Algemene plantenexcursie

Herke Fokkema - Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)

Het excursiegebied de Alde Feanen heeft een uitgebreide water- en moerasflora die uiteraard onderwerp van aandacht zal zijn. De doelgroep zijn natuurliefhebbers met belangstelling voor de flora maar met een beperkte kennis ervan. Wel zullen in principe alle soorten aandacht (kunnen) krijgen, ook soorten als grassen, zeggen en waterplanten zoals fonteinkruiden.