An alert system for bird population changes: a dutch approach

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2002/04

Auteurs: 

de Nobel P. , van Turnhout C. , van der Winden J. & Foppen R.

Jaar van uitgave: 

2002

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Engels