Alco van Klinken

 

''Wat vind je de mooiste vogel?'' - is een vraag die elke vogelaar wel eens gesteld krijgt. Voor mij is dat een onbeantwoordbare vraag; bij (bijna) elke soort zou ik een verhaal kunnen ophangen waarom die de mooiste is. Voor mij is vogels ''kijken'' (maar vooral ook: horen) een leefstijl die automatisch gecombineerd wordt met dagelijkse zaken.

Daarom vind ik Sovon een waardevolle club waarin ik graag weer een tijd wil gaan meedenken, via de Ledenraad. Belangrijke punten zijn voor mij: het plezier in telprojecten (ik vind dat mensen geen telautomaten zijn die vastgelegd moeten worden in al te strakke protocollen), het verband met natuurbescherming en verjonging van het tellersbestand.

Ik woon in de provincie Groningen (geografisch) en werk bij de provincie (als organisatie) op de afdeling natuurbescherming. Deze twee achtergronden kunnen ook wel doorklinken in mijn inbreng in de ledenraad.

Alco van Klinken