Alarmtellingen in de Barsbekerbinnenpolder in 2008

Document: 

Inf 2008-11 Barsbekerbinnenpolder combi.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2008/11

Auteurs: 

Postma J.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands