Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

25 februari 2017

Telperiode van 18 februari - 5 maart, met als voorkeursdatum 25 februari.

»

Slaapplaatstelling Grutto, Kemphaan, Scholekster

18 maart 2017

Tellen kan van 11 - 26 maart, met als voorkeursdatum 18 maart

»

Steekproeftelling Wadden, ganzen- en zwanentelling

18 maart 2017

Hoogwater 12:56 - 84 cm verhoging

»

Slaapplaatstelling Grutto, Kemphaan, Scholekster

08 april 2017

Telperiode 1 - 16 april, met als voorkeursdatum 8 april.

»

Steekproeftelling Wadden, telling Brand- en Rotgans

15 april 2017

Hoogwater 13:16 - 94 cm verhoging

»

Telling Brand- en Rotgans Wadden

06 mei 2017

Hoogwater 7:16 – 63 cm verhoging

»

Integrale telling Wadden

13 mei 2017

Hoogwater 12:05 -101 cm verhoging

»

Kwartelkoningtellingen

02 juni 2017

Dit is de eerste van twee telweekenden (vrijdag-zaterdag) dat we Kwartelkoningen tellen.

Het tweede telweekend is 23-24 juni.

Veel succes!

»

Steekproeftelling Wadden

17 juni 2017

Hoogwater 15:14 - 91 cm verhoging

»

Kwartelkoningtellingen

23 juni 2017

Dit is de tweede van twee telweekenden (vrijdag-zaterdag) dat we Kwartelkoningen tellen.

Het eerste telweekend was 2-3 juni.

Veel succes!

»