Slaapplaatstelling ganzen, zwanen

16 januari 2021

23 januari 2021, starttijd 7.40uur. Zon op 8.33uur

Tellen kan van 16 januari tot en met 31 januari

»

Slaapplaatstelling Wulp

30 januari 2021

6 februari 2021, starttijd 16.40uur. Zon op 8.12, onder 17.36uur

Tellen kan van 30 januar tot en met 14 februari

»

Wadden watervogeltelling

30 januari 2021

integrale Waddentelling (Hoogwater om 10:59u – verhoging in cm: 89)

»

Watervogeltellingen binnenland

13 februari 2021

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger & Aalscholver

13 februari 2021

Voorkeursdatum: 20 februari 2021, starttijd 17.10uur.

Zon op 7.46, onder 18.02uur

 

Tellen kan van 13 februari tot en met 28 februari.

»

Wadden watervogeltelling

13 februari 2021

13 februari 2021               steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 11:15u – verhoging in cm: 82)

»

Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto

06 maart 2021

13 maart 2021, starttijd 17.40uur. Zon onder 18.40uur

Tellen kan van 6 maart tot en met 21 maart

»

Watervogeltellingen binnenland

13 maart 2021

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Wadden watervogeltelling

13 maart 2021

steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 10:20u – verhoging in cm: 81)

»

Slaapplaatstelling Scholekster, Kemphaan, Grutto

27 maart 2021

3 april 2021, starttijd 19.20uur. Zon onder 20.16uur

Tellen kan van 27 maart tot en met 11 april

»

Watervogeltellingen binnenland

17 april 2021

monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling

»

Wadden watervogeltelling

17 april 2021

steekproeftelling, ganzen en zwanen (Hoogwater om 13:25u – verhoging in cm: 88)

»

Watervogeltellingen binnenland

01 mei 2021

telling Brand- en Rotgans

»

Wadden watervogeltelling

01 mei 2021

telling Brand- en Rotgans

»

Watervogeltellingen binnenland

15 mei 2021

selectie van monitoringgebieden

»

Wadden watervogeltelling

15 mei 2021

integrale Waddentelling (incl.  telling Brand- en Rotgans) (Hoogwater om 12:46u – verhoging in cm: 96)

»

Watervogeltellingen binnenland

12 juni 2021

selectie van monitoringgebieden

»

Wadden watervogeltelling

12 juni 2021

steekproeftelling (Hoogwater om 12:01u – verhoging in cm: 101)

»