Uit 't veld

Al veel kolonies ingevoerd

Op 25 maart staat de teller van ingevoerde getelde kolonies al ruim boven de 200

»

Joost van Bruggen
|26 maart 2020

Uit 't veld

MUS in stad én dorp en nieuwbouwwoning gezocht voor de Zwarte Roodstaart

MUS, door ons stadsvogelmeetnet genoemd, gaat het veertiende jaar in. Hierdoor bestond de indruk bij een deel van de waarnemers dat vooral in steden geteld kan worden. We zien een oververtegenwoordiging van getelde punten in stedelijk gebied. Op een enkele soort na zien we nauwelijks verschil in trend tussen dorpen en steden (zie komende Sovon-Nieuws). Wat wil de Zwarte Roodstaart?

»

26 februari 2020

Uit 't veld

Resultaten BMP–Z in Twente in 2018 en 2019

Hoe is het de afgelopen twee jaar met onze bijzondere en zeldzame broedvogels in Twente gegaan? Wat zijn de belangrijkste stijgers en dalers qua aantallen? Met dit overzicht informeer ik je over de actuele ontwikkelingen. Helaas heb je dit overzicht vorig jaar van mij moeten missen. Dit kwam omdat bij Sovon druk is gesleuteld aan nieuwe software welke recent met enige vertraging beschikbaar is gekomen. Daarom lees je dit jaar zowel over de resultaten uit 2018 als uit 2019.

Door: Peter van den Akker

»

26 februari 2020

Uit 't veld

Dubbeldikke Sahel-Limosa!

Op de Landelijke Dag presenteert Limosa het nieuwe themanummer dat in het teken van de Sahel staat.

»

26 november 2019