Uit 't veld

Teller in beeld: Eelco Brandenburg

Ruim 10.000 vrijwilligers voeren landelijke vogeltellingen uit. Eén van hen is Eelco Brandenburg, actief teller en Sovon-lid sinds 1989.

»

Jan Schoppers
|08 november 2018

Uit 't veld

Grijze dag maar volop Rode Wouwen

Het gaat niet super met de Rode Wouw, een roofvogel die vrijwel alleen in Europa broedt. Een bijzondere roofvogel die blijft verbazen.

»

30 oktober 2018

Uit 't veld

Invasie van Sijzen op komst?

De afgelopen weken worden weer Sijzen gemeld en op een aantal trektelposten met flinke aantallen.

»

Jan Schoppers
|28 september 2018

Uit 't veld

De Krakeend; een succesverhaal

Nu de Vogelatlas van Nederland op het punt van verschijnen staat, is het goed om er het succesverhaal van de Krakeend uit te lichten

»

18 september 2018

Uit 't veld

Bruine Kieken op trek

Half september biedt de beste kans om de trek van de Bruine Kiekendief te zien.

»

Jan Schoppers
|12 september 2018

Uit 't veld

Twaalfde jaar MUS

Half juli is het dozijn getelde jaren van het Meetnet Urbane Soorten volgemaakt. Tot nu toe zijn 376.500 vogels ingevoerd van 168 soorten.

»

Jan Schoppers
|29 augustus 2018

Uit 't veld

Middelste Bonte Specht maakt nieuwe sprong

Twente behoort tot de eerst gekoloniseerde én best bezette regio's wat Middelste Bonte Spechten betreft. De opmars is vanaf het begin voorbeeldig vastgelegd. Dit jaar weer een sprong voorwaarts.

»

Fred Husting
|24 juli 2018