Aantalsontwikkeling van Kuifeend Aythya fuligula en Tafeleend A ferina op enkele Nederlandse zoetwatermeren en rivieren in de periode 1966 t/m 1997

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1998/07

Auteurs: 

Voslamber B. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

1998

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands