Aantalstrends van insecten te land, ter water en in de lucht

Eelke Jongejans (Radboud Universiteit)


We weten inmiddels dat insecten de afgelopen decennia sterk in aantal zijn afgenomen in Nederland en de omringende landen. Dit is belangrijke kennis, ook voor vogelonderzoekers, die enkele jaren geleden aan het licht kwam. Maar hoe verhouden de afnames in aantallen en totale biomassa zich tot veranderingen in taxonomische diversiteit in verschillende habitats? Oftewel, nemen alle soorten insecten even sterk af, en gebeurt dat overal? En snappen we ondertussen deels welke factoren hebben bijgedragen aan de insectenafname? Deze vragen zijn bijna net zo interessant als de gevolgen van het insectenaanbod voor insectenetende vogels en vleermuizen.