Aantallen van broedvogels en trekkende watervogels in Natura 2000 gebieden in Nederland

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2007/02

Auteurs: 

van Winden E. , Zoetebier D. & van Roomen M.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands