Aantallen Kleine Zwanen in de omgeving van Amersfoort en consequenties van het ontwerpplan Vathorst-Noord en -West op basis van de Vogelrichtlijn

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2003/05

Auteurs: 

Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands