Wintertalingen (foto: Harvey van Diek)

47e Midwintertelling

De Midwintertelling van watervogels vindt in heel Europa half januari plaats, ditmaal in het weekend rond 12 januari. Het is de belangrijkste telling om aantallen en verspreiding op zo'n grote schaal vast te stellen.

Vorig jaar werden onder zeer milde weersomstandigheden 5,5 miljoen watervogels in ons land geteld, wat eens te meer het belang van Nederland voor deze soortgroep onderstreept. Het was het hoogste aantal tot nu toe in de liefst 47-jaar omspannende telreeks.
Vooral vorstgevoelige soorten waren goed vertegenwoordigd, waaronder Kieviten, Goudplevieren en grondeleenden zoals Wintertalingen. Een stormachtige periode had bovendien gezorgd voor relatief veel zeevogels, waaronder opvallende aantallen Drieteenmeeuwen.
Hoe zal het dit jaar zijn? Een herhaling van zetten, of toch veel variaties op één thema? Waarschijnlijk het laatste, want vogels zijn tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Hopelijk zijn er in ieder geval weer wat meer Kleine Zwanen of zet het voorzichtige herstel van Eider en Zwarte Zee-eend door.

Voor wie zin heeft in een dagje lekker buiten zijn en nuttig werk verrichten: nieuwe tellers zijn altijd welkom.